LMHT: Chi tiết phiên bản 7.21, giảm sức mạnh của Galio, Sejuani

Vậy là Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 7.21 đã cập bến máy chủ Việt Nam vào ngày 26/10. Dưới đây là những thay đổi đáng chú ý nhất của bản cập nhật lần này.


Trong bản cập nhật 7.21 này, đáng kể nhất là việc giảm sức mạnh các siêu đỡ đòn như Galio, Sejuani, và Rammus. Bên cạnh đó, Udyr và Urgot sẽ có một giai đoạn cuối trận ổn định hơn. Các trang bị thống trị Liên Minh Huyền Thoại một thời gian dài cũng sẽ bị chỉnh sửa lại để cân bằng hơn.

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 1Thay đổi về Tướng trong LMHT phiên bản 7.21

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 2
Q – Cát Càn Quét
– Sát thương giảm từ 70/100/130/160/190 còn 70/95/120/145/170

W – Trỗi Dậy!
Sát thương của binh sĩ cát thay đổi từ

60/62/64/66/68/75/80/85/95/105/115/125/135/145/155/165/175/185 ⇒ 60/62/64/66/68/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 3

Nội tại – Động Cơ Z Cộng Hưởng
– Sát thương lên quái tăng từ 100% lên 200%
lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 4
E – Quất Roi
– Sát thương phần trăm máu tối thiểu tăng từ 0 lên 25

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 5
Nội tại – Cú Nện Khổng Lồ
– Tỷ lệ tăng từ 40% Sức mạnh Phép thuật lên 70% Sức mạnh Phép thuật
Q – Đôi Cánh Chiến Trận
– Sát thương cơ bản giảm từ 60/95/130/165/200 còn 50/80/110/140/170
– Tỷ lệ tăng từ 75% Sức mạnh Phép thuật lên 90% Sức mạnh Phép thuật
– Phần trăm sát thương máu tối đa theo thời gian tăng từ 2% máu tối đa của mục tiêu mỗi nửa giây lên 3% máu tối đa của mục tiêu mỗi 100 Sức mạnh Phép thuật, nửa giây một lần
W – Lá Chắn Durand
– Sát thương phép giảm thiểu tăng từ 20/25/30/35/40% (+8% mỗi 100 kháng phép cộng thêm) lên 20/25/30/35/40% (+8% mỗi 100 kháng phép cộng thêm) (+5% mỗi 100 Sức mạnh Phép thuật)
– Sát thương vật lý giảm thiểu thay đổi từ bằng sát thương phép giảm thiểu thành một nửa sát thương phép giảm thiểu
E – Cú Đấm Công Lý
– Sát thương cơ bản giảm từ 100/140/180/220/260 còn 100/130/160/190/220
– Tỷ lệ tăng từ 70% Sức mạnh Phép thuật lên 90% Sức mạnh Phép thuật

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 6
Q – Đàm Phán
– Vàng khi tiêu diệt tăng từ 2/3/4/5/6 lên 3/4/5/6/7

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 7
W – Thế Thủ
– Giáp cộng thêm tăng từ 50/55/60/65/70% lên 50/60/70/80/90%
– Kháng phép cộng thêm giảm từ 20 còn 10
– Kháng phép cộng thêm giảm từ 50/55/60/65/70% ⇒ 25/30/35/40/45%

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 8
Chỉ số cơ bản
– Giảm giảm từ 27 còn 22
– Giáp theo cấp giảm từ 4 còn 3
– Kháng phép giảm từ 32.1 còn 27.1
– Kháng phép theo cấp giảm từ 1.25 còn 0.75
Nội tại – Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
– Chống chịu cộng thêm tăng từ 20/60/100 lên 20/70/120
– Thời gian lá chắn tồn tại thay đổi từ 1/2/3 giây thành 2 giây ở mọi cấp kỹ năng
– Hồi chiêu thay đổi từ 15/12/9 giây thành 12 giây ở mọi cấp kỹ năng
E – Băng Giá Vĩnh Cửu
– Sát thương đóng băng giảm từ 40/60/80/100/120 ⇒ 20/30/40/50/60
– Sát thương phá băng 10/15/20% máu tối đa của mục tiêu (không đổi)

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 9
Chỉ số cơ bản
– Sức mạnh công kích theo cấp tăng từ 3.2 lên 5
Q – Võ Hổ
– Tỷ lệ hổ vồ tăng từ 120/130/140/150/160% tổng Sức mạnh Công kích ⇒120/135/150/165/180% tổng Sức mạnh Công kích
R – Võ Phượng
– Tỷ lệ phượng kích tăng từ 45% Sức mạnh Phép thuật lên 60% Sức mạnh Phép thuật

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 10
Nội tại – Đại Bác Cộng Hưởng
– Hồi chiêu mỗi chân càng giảm từ 30/25/20/15/10 (ở cấp 1/6/9/11/13) còn 30/20/10/5/2.5 (ở cấp 1/6/9/11/13). Không còn thay đổi theo giảm hồi chiêu từ trang bị.
– Sát thương mỗi chân càng giảm từ 4.5/5.25/6/7/8% máu tối đa của mục tiêu (ở cấp 1/6/9/13/15) còn 2/3/4/6/8% máu tối đa của mục tiêu (ở cấp 1/6/9/11/13)
Q – Lựu Đạn Ăn Mòn
– Tiêu hao năng lượng thay đổi từ 35/40/45/50/55 thành 50 ở mọi cấp kỹ năng
– Thời gian trước khi phát nổ giảm từ 0.85 giây còn 0.5 giây
R – Mũi Khoan Tử Thần
– Tốc độ đường đạn tăng từ 2100 lên 3200
Sửa lỗi
– Móng Vuốt Sterak không còn là trang bị khuyên dùng cho Urgot

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 11
– Trang bị khuyên dùng của Xin Zhan đã được cập nhật!

Thay đổi về Trang bị trong Liên Minh Huyền Thoại 7.21

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 12
– Tốc độ đánh tăng thêm bị giảm từ 20-35% còn10-30%
– Sát thương phép tăng thêm trên đòn đánh giảm từ 20-35 còn 5-20

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani13 – Giáp tăng từ 90 lên 100
lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 14
– Có thể cộng dồn tối đa 2 lần mỗi 8 giây thay đổi thành Có thể cộng dồn tối đa 3 lần mỗi 12 giây
– Thay đổi này cũng ảnh hưởng đến Quyền Trượng Thiên Thần và Kiếm Manamune

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 15
+4 năng lượng mỗi cộng dồn ⇒ +5 năng lượng mỗi cộng dồn

Thay đổi về Trang phục ở phiên bản 7.21

Katarina Hội Tử Thần

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 16
Viktor Hội Tử Thần

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 17
Zed Hội Tử Thần

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 18
Gói Đa Sắc Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu

lmht-chi-tiet-phien-ban-7-21-giam-suc-manh-cua-galio-sejuani 19

Đó là tất cả những thay đổi của Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 7.21 máy chủ Việt Nam mới nhất mà gamer nên biết ngay.